Как да се създава / регистрира фирма

Избор чрез кого да се регистрира фирма

Законът е предвидил варианти за избор дали ще се наеме специалист или не. Може и всеки човек сам да си регистрира фирмата. С малко повече информация изборът – дали да се плати на специалист или да се действа самостоятелно – може да бъде улеснен.

Възможно е не само на място в Агенция по вписванията – Търговски регистър, а също и онлайн да се регистрира фирма.

В интернет има и достатъчно готови бланки за желаещите да действат сами. С готовите бланки препоръчвам обаче да се внимава. Те следва да се изчетат изцяло, а не да се ползват сляпо, тъй като всеки от тези документи отразява определени обстоятелства. Съответно подходящото за един вид бизнес може да е съвсем непригодно за друг.

Какви документи са необходими:

По-долу ще посоча какво е основното, необходимо като документация, за да се извърши регистрация на фирма:

– В банката, която е предварително избрана, се открива сметка, по която се внася капитала и се взема от банката бележка за внесения капитал. Трябва да се прецени каква сума ще е капиталът. И банката препоръчвам да се избира внимателно, защото след регистрацията на фирмата, пак се отива в същата банка и сметката от набирателна, става разплащателна на фирмата.

Всяка банка има такси, които събира за подръжка на фирмената сметка и за банкиране. Не са еднакви таксите на всички банки. В някои банки е 7-8 лв/месец таксата само за съществуването на сметката без банкирането, но другаде за същото искат 40-50 лв на месец. Препоръчвам да се проучи, а не да се хваща първата изпречила се пред погледа банка, особено, ако се започва дейност с малък наличен капитал и ограничени съответно финансови средства.

– Съгласие за приемане на управление.

– Образец от подписа (спесимен)- трябва да е нотариално заверен.

– Учредителен акт, ако става въпрос за ЕООД или съответно Дружествен договор – за ООД.

– Учредителен протокол, ако става въпрос за ЕООД или Протокол от Общото събрание на съдружниците – за ООД.

– Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител, ако става въпрос за ЕООД или Решение на общото събрание за назначаване на управител – за ООД.

– Заявление по образец А4 – то се сваля от сайта на Търговския регистър и се попълва.

– Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР), с която се декларира истинност на заявени обстоятелства.

– Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР с която се декларира, че всички документи са представени от заявителя.

– Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ с която управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.

– Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително, а ако се ползва, ще струва пари. Дали дадено име на фирма е свободно, може да се провери на сайта на Търговския регистър.

– Ако фирмата ще изпълнява специфична дейност- ще трябва също да има лиценз, разрешение.

Къде се подават документите

След като документите за регистрация на фирма се подготвят, те се подават в Агенция по вписванията- Търговски регистър, където, преди да се внесат документите, се заплащат съответните такси към държавата- те се променят във времето, така че първо е нужна проверка какви са актуалните такива.

Автор: Людмила Боянова (икономист и психолог)

Сподели това в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.