Разлика между фирма и свободна професия (фрийлансер)

Преди започване на свой бизнес, предприемачът трябва или да има регистрирана фирма, или да има регистрация като лице, упражняващо свободна професия (известно и като фрийлансер).

И в двата случая идеята каква точно ще е дейността, ще се декларира пред държавата и не може да е неопределена или такава, която ще спъва за в бъдеще евентуални нови планове за дейност. Ето защо е необходима внимателна преценка коя е по-удачната форма, под която ще се стартира бизнесът. Това е в зависимост от вида дейност. Примерно, ако човекът е преводач с английски език, който продава услугите си на лицензирани преводачески агенции, то регистрацията като лице, упражняващо свободна професия е достатъчно. Но ако ще извършва и още куп други дейности, то е по-добре да се регистрира фирма.

Ето какви са разликите между фирма и свободна професия.
За старт чрез фирма

Тогава се регистрира или ЕООД (където собственикът на капитала е само един), или ООД (където има съдружници- двама или повече). Регистрацията на фирмата обхваща подготовката на цяла поредица от документи. Фирмата позволява по-голям обхват на извършвани дейности. Свързана е с повече ангажименти към държавата. Има повече плащания към държавата (какви- това е специфично и е нужно да се коментира със счетоводител). Заплащането за осчетоводяването към счетоводна къща или счетоводител е по-скъпо. Има изискване за касов апарат. По определен ред се издават фактури. Може да се наема персонал. Разходите за стартиране са по-големи.

Свободната професия

Това е дейност, извършвана въз основа на документ за образование, който е обявен пред държавата по съответния ред при регистрацията като лице, упражняващо свободна професия. В горния пример- преводачът се регистрира на основание дипломата си за завършено висше образование с определен успех. Извършва се само една единствена дейност. Може да се наема персонал. Няма изискване за касов апарат. Може да се издават фактури. Ангажиментите и плащанията към държавата са по-малки. Разходите за осчетоводяване към счетоводна къща или счетоводител са по-малки. Разходите за стартиране са по-малки.

След като се установи дали ще се стартира като се регистрира фирма или свободна професия, следва да се дефинира каква ще е дейността, с която ще се отчете фирмата или упражняващият свободна професия пред държавата.

Трябва да е ясно дефинирана в кратка и стегната форма, която ще се попълва в документите за пред държавата. За да се позволи на фирмата и по-широка дейност- може да се добави, че фирмата ще се занимава също и с всяка друга разрешена от закона дейност, а ако се изисква разрешителен режим, то след придобиване на съответното разрешение.

Преди да се е стигнало до регистрацията на фирмата или на свободната професия, трябва да се преценят още неща- да се доразвие идеята за бизнес и на тази база да се прецени какви пари ще трябват. Това зависи от дейността и от още много други фактори.

Автор: Людмила Боянова (икономист и психолог)

Сподели това в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.