Примерен бизнес план – бланка

За да се стартира успешно един нов собствен бизнес, е желателно преди това да се разработи бизнес план.

По този начин ще се доразвие идеята за бизнеса. Ще се провери дали той отговаря на поне основните изисквания, за да потръгнат нещата. И не на последно място- така ще се изчисли какви ще са приходите и разходите на достатъчно за планиране ниво.

Бизнес планът няма как да предложи гаранция за успех, но може да спести допускането на цяла поредица от грешки, типични за стартиране на бизнес от хора, нямащи опит в това начинание. Включително може да спаси от правенето на ненужни разходи.

Структурата на бизнес плана, която ще разгледам по-долу, е подходяща за фирма, но с леки адаптации може да се ползва и от желаещи да упражняват свободна професия.

Бизнес планът започва със стандартните неща, които ще се попълнят в документите за регистрация на фирмата пред държавата:

Име на фирмата. 

За да е сигурно, че то вече не е заето от друга фирма, може да се направи проверка в Търговския регистър. Това става бързо и безплатно в сайта на Търговския регистър.

Изписване на името на фирмата на чужд език. 

Седалище и адрес на управление на фирмата.

Описание на дейността на фирмата.

Това е дейността, която ще се заяви пред държавата при регистрацията на фирмата. Нека описанието да е стегнато, кратко, да предвижда възможност за бъдещо развитие на дейността на фирмата от типа- фирмата ще се занимава също и с всяка друга разрешена от закона дейност, а ако се изисква разрешителен режим, това ще е след придобиване на съответното разрешение.

Видовете дейности, които се извършват от фирмите, държавата е регламентирала в НКИД.

НКИД е съкратеното на Национална класификация на видовете дейности. Можете да се запознаете с нея на сайта на НСИ. (следете за възможни промени)

Изборът на основна дейност на фирмата по НКИД след това ще залегне в осчетоводяването на фирмата. Ето не е без значение какво ще се пише в тази част на бизнес плана. Аналогично и в документите за регистрация на фирмата.

Анализ на пазара, на който ще оперира фирмата.

Трябва да се провери дали новостартиращият бизнес ще има своя шанс да се закрепи, преди още да е стартирал. За целта е необходимо да се направи анализ на пазара, независимо дали ще става дума за продажба на стоки или за оказване на услуги.

Този анализ от своя страна включва следното:

– Анализ на конкуренцията.

Колко са конкурентите, кои са те, как те правят своя бизнес? Какви ще са разликите между новостартиращия бизнес и конкурентите? Защо клиентът да иде при новостартиралия, а не при конкурентите му?

Когато се прави анализ на конкурентите, винаги трябва да се търсят и грешките на конкурентите. Така може отстранявайки ги в собствения бизнес, да се печелят клиенти.

 

Грешките на конкурентите могат да бъдат от най-различно естество.

 

Например:

-лош подбор на персонал;

-неудачен избор на магазин или офис като локация (някоя забутана улица определено е лош избор за локация, тъй като затруднява достъпа на клиента до предоставяните стоки или услуги);

-лошо качество в нещо от предлаганите стоки и/или услуги;

-други.


– Анализ на финансовото състояние на конкурентите.

Извършва се на око. Когато се стартира, а особено, ако разполагаемият бюджет е малък, не е чак толкова важна лъскавината на бизнеса, но все пак трябва да се има едно на ум. Районът, на който ще се локализира дейността на фирмата, следва да се огледа внимателно на какво ниво е. Има предостатъчно примери за лъскаво направени бизнеси, които на третия месец фалират.

Но ако конкурентите са от години в дадената сфера на дейност и имат лъскави офиси и магазини, които очевидно ще продължи да ги има още дълго, а новостартиращият бизнес цели да се развива в тяхно съседство, то не е зле да се помисли с какво лице се представя. Така ще се избегне да стои в очите на клиентите като “дупката”, в която не биха влезнали под подозрение, че няма да отговори на критериите им за качество.

Описание на стратегия за успешен бизнес.


– Локация на бизнеса (офис, магазин и др.). 

Примерно, ако ще се отваря мъничък магазин за хранителни стоки, а около него има 2 големи вериги хранителни магазина и още 6 малки магазина за същото в района, то значи изборът на местоположение на магазина е изцяло погрешен. Така просто няма да има достатъчно клиенти.

Другото, което е важно е, когато се прави избор за наемане на помещение, то да е на комуникативно и оживено място. Това ще осигурява клиенти. Ако мястото не е комуникативно и оживено, то няма да има и клиенти. А ако няма клиенти… Няма и приходи в пари.

Ако няма приходи в пари следва фалит. Това е така, защото липсата на приходи няма да освободи бизнеса от присъщите му разходи. Такива като наем, осигуровки и за куп още други неща, които по-натам в материала ще разгледам по-подробно.

Ако приходите липсват или са недостатъчни, за да покриват разходите, това е лош знак за престоящия край, обикновено съпроводен със загуби в определен размер, който може и да е доста неприятен.  Ето защо при стартиране всичко, което се прави, още от самото начало следва да е ориентирано изцяло към клиента. Причината е, че всеки един бизнес се крепи от приходите си, а те идват от клиентите.

 

Тук е важно да не се прави грешката да се избере забутано място с идеята да се печелят клиенти от фирмен сайт, дори сайтът да е за онлайн пазаруване.

 

Особено, ако сайтът е със завъртяно име, съдържащо в излишък точки и тирета. Дори сайтът да е перфектно направен, на гугъл е необходимо доста време, за да го позиционира добре на страниците си. Неутвърдени сайтове не се позиционират на подходящи позиции в търсачката. Сайтът няма да носи клиенти.

Не препоръчвам и употребата на сайтове-каталози на фирми, които публикуват срещу заплащане реклама на фирми. Скромните ми наблюдения показват крайна неефективност на такъв подход, без значение обещаваните брой показвания и позициониране в гугъл.

Впрочем, нека се има едно на ум, че броят показвания на дадена страница е лесен за манипулиране, а ако каталожният сайт, а не конкретната фирма излиза на предни страници в гугъл, то рекламата се обезсмисля.

– Избор на стоки и/или услуги. 

Какво наистина се търси от клиентите? Кои са съпътстващите стоки и услуги, които също могат да носят приход? Коя е спецификата на търсенето и предлагането? Може да се направи един SWOT анализ- кои са силните и кои са слабите страни в случая, какви са тенденциите, какви са възможностите, също така и кои са заплахите.

– Подредба на офиса/магазина. 

Освен да е красиво и функционално подредено, трябва да е помислено и за превенция срещу крадци. Не е добра идея да се чака челен сблъсък с крадци, които обират, докато питат за тази или онази стока или за тази или онази услуга, за да се обмисли подредбата на офиса или магазина да е такава, че крадците да са максимално затруднени в намеренията си.

 

Особено ако става дума за малък магазин- ако рафтовете със стока са достъпни, то тази стока скоро ще си намери крадци, които да я крадат. Триковете им са разнообразни. Често пъти достатъчно е да накарат продавача да се обърне, за да им покаже или даде някоя стока и да откраднат нещо, докато погледът на продавача е отклонен. Може да се сложи и камера, но опитът показва, че в България камерите не спират крадците от това да крадат.

Материалната база и подредбата следва да са добре обмислени.


– Дистрибуция на стоката, услугата.
 

Както вече споменах- офисът, магазинът, ателието и др., ако са на комуникативно и оживено място, водят клиенти. Ако клиентите са добре обслужвани, могат самоинициативно да направят устна реклама на свои познати и това да доведе нови клиенти.

Но може също така, ако е приложимо, да се направи реклама във вестници с подходяща насоченост. Фирменият сайт е също начин на реклама, но по-рано от една година не е адекватно да се очаква да върши добра работа в тази насока. Ако е приложимо спрямо вида бизнес, може да се раздават визитки, да се разлепи реклама по улиците.

– Ценова политика.

Тя е на база сравнение с конкурентите. Ако предлаганото от новостартиралия бизнес е много по-скъпо, но на равно или недостатъчно качество от това на конкурентите, това би било лоша идея.

– Определяне на пазарна позиция.

Това зависи от вложените финансови ресурси. В началото не е препоръчително, особено ако разполагаемите парични средства за старт са в малък размер, да се опитва съревнование с големи и утвърдени в сферата си бизнеси.

На този етап идеята за новостартиралия бизнес е вече доста по-изчистена и това ще позволи да се пресметнат евентуални приходи и разходи.

След като са направени първоначалните проучвания и е решено основното, което следва да се направи, за да стартира новия собствен бизнес, идва ред на изчисляването каква точно сума пари ще е необходима, за да се стартира.

Тези изчисления е хубаво да се направят преди регистрацията на фирмата. Така може да се види каква сума пари е необходима и така да се избегнат неприятни изненади, свързани с недостиг на парични средства.

По-долу предлагам примерни таблици, като който желае- може да си ги пригоди към своето бизнес начинание и да пресметне подробно какво ще му е необходимо реално за старт. Те са с актуалност към 2016 година. Нужно е за точните суми да се консултирате със счетоводител, но ориентировъчно, това са перата за видовете разходи.

Разходи за първоначално стартиране
Разходи за:ПесимистичноОптимистичноЗабележки
Регистрация на фирмаОколо 200 лвОколо 200лвАко се наема друг да свърши тази работа- цената е по-висока.
Касов апарат+ консумативи и поддръжка250 лв150 лвЗависи от фирмата за касов апарат и прочие
Книги за счетоводство и ТРЗОколо 50 лвОколо 50 лв
Осигуровки за управителя, ако е СОЛ123лв123лвАко е СОЛ с осигуряване с право на ползване на болничен (ако е по ДУК – осигуровките са много повече в зависимост от НКИД и Закона за ДОО, като тогава се прибавя и заплата за управителя в това перо- нужна е консултация със счетоводител за повече информация)
Данъци…лв…лвСпоред дейността на фирмата – нужна е консултация със счетоводител за повече точност
Наем на магазин, офис, ателие, друго-лв-лвАко се наема
За счетоводно обслужване…лв…лвЗависи от счетоводителя/счетоводната къща
Разходи за ток, вода, хартия и др.– лв– лвСпоред зависи вида на бизнеса
Разходи за закупуване на стока, машини и др.…лв…лвСпоред зависи вида на бизнеса
Връщане на заем…лв…лвАко е взиман такъв
Непредвидени разходи– лв– лвДобре е да има заделени пари за непредвидени разходи, тъй като винаги изскача по нещо
Общо

Ако във фирмата ще се наема персонал, ще трябва да се добави и този разход. Нека обаче се има предвид, че разходът на работодателя за наемане на работа на персонал не е сумата, която чисто ще вземе работника/служителя.

Държавата е предвидила да има осигуровки за сметка и на работника/служителя, и на работодателя. В резултат сумата, която струва наемането на 1 работник/служител за работодателя е равна на брутната заплата на работника/служителя плюс осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация е необходимо да се направи консултация със специалист ТРЗ.

Нужно е прецизно да се направи грамотен подбор на персонал за стартиращ бизнес. Следва и да се съобразят заплатите, тъй като държавата е регулирала минимални осигурителни прагове. Това означава, че заплатата на работника/служителя не може да бъде съвсем произволна сума. Също така длъжностите не могат да бъдат с произволни имена.

След първия месец, разходите на стартиралия бизнес ще се променят като структура.

Някои разходи ще отпаднат, а други разходи ще се добавят. След като фирмата веднъж започне своята дейност, тя винаги ще има разходи. Те ще са всеки месец. Срещу тях винаги трябва да застават достатъчно приходи, които не само да ги покриват, но и да остава т.нар. чиста печалба.

След като се изчислят разходите, е ред на изчисляването на приходите.

Ето примерна таблица:

Приходи
Приходи за:Забележки
Продажба на …… лв
Продажба на …… лв
Продажба на …… лв
Общо:…. лв

Приходите НЕ СА чистата печалба.

Чистата печалба се получава, когато от приходите се извадят всички разходи.

Пресмятането на чистата печалба е последната стъпка. Ако идеята за бизнес е добра и има перспектива да я бъде, трябва да остане чиста печалба, която да носи удовлетворение.

Силно препоръчително е сметките по-горе да се изготвят за поне 6 месеца напред. Също и да се предвидят предварително парите за разходите за въпросните 6 месеца напред. Това дава по-голям шанс за успех на новия бизнес.

Едва след като се види шанс за оставане на чиста печалба в необходимите размери, може да се пристъпи към регистрация на фирма. На въпросите за регистрацията на фирмата е посветен материалът “Как да се създава / регистрира фирма”.

Автор: психолог Людмила Боянова (икономист и психолог)

Сподели това в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.