Частен пенсионен фонд- проверка и доходност

От огромно значение за работещите българи са задължителните за всички, родени след 1959г., вноски в частни пенсионни фондове.  Но кои са тези фондове, каква доходност в пари носят, може ли да се сменят? Оказва се, че много хора не са наясно не само какви са правата им, но и каква е всъщност пенсионната система в България.

Затова нека да започнем с необходимото за разумния избор още от самото начало.

Пенсионната система в България е съставена от 3 стълба:

1-ви стълб – ДОО или Държавно Обществено Осигуряване, известно и като Държавната система на пенсионно осигуряване. Действа на разходо – покривен принцип. Осъществява се от НОИ. 

2-ри стълб – ДЗПО или Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване, което функционира чрез универсален пенсионен фонд (УПФ) и професионален пенсионен фонд (ППФ). Използва капиталов принцип. Осъществява се от Частни пенсионни фондове. 

3-ти стълб – ДДПО или Допълнително Доброволно Пенсионно Осигуряване, което е, както си показва именуването, допълнително и независимо. Фондът е известен като Доброволен Пенсионен Фонд (ДПФ). Използва капиталов принцип. Осъществява се от Частни пенсионни фондове.

Често срещана грешка е в съзнанието на хората, поради липса на запознатост, да се получи своеобразно сливане в едно на иначе 3-те отделни стълба. След което да има въпроси от типа: “Държавата ме кара да се осигурявам за пенсия уж доброволно, а то е задължително, как стана това?!”

Всъщност, задължителни са първите два стълба, а третият е по желание и според личните финансови възможности.

Как се оказваме обзаведени с осигуряване в стълб 1 и стълб 2:

Това се случва, когато човек се сдобива с най-първата си работа.  Тогава е периодът на младостта и често не се мисли за пенсия.

Ето защо статистиката показва, че над 80% от българите са получили служебно назначаване от НАП на пенсионен фонд. Съответно дори не знаят кой е той, нито каква е стойността на 1 дял, нито колко пари има в личната им партида. За информираност и някакъв контрол и дума не може да става, когато положението е такова.

Останалите около 20 % от българите са направили сами своя избор на пенсионен фонд.

Но не всичко е загубено. Възможна е проверка кой е пенсионният фонд.
И колко пари има внесени в него до момента.

Това най-лесно се случва с персонален идентификационен код от НАП, по-известно съкратено като ПИК от НАП. Сдобиването с него е безплатно и възможно от всеки офис на НАП. Абсолютно същата работа върши и личният електронен подпис (трябва да е активирана опцията за визия като физическо лице), но това изисква влагането на неголяма сума пари за закупуването на е-подпис, ако няма такъв.

Стъпките за проверка на пенсионен фонд в НАП са следните. В сайта на НАП се отива в меню  “Електронни услуги на НАП” и от там се избира дали ще е с ПИК или с електронен подпис. След това се отваря меню “Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка”. И от него се избира “Справка за данни по ДЗПО”. Задава се желаният период от години, който да обхваща справката. Натиска се бутон “Направи справка”.

На тази справка от НАП се вижда не само кой е настоящият пенсионен фонд, а също и кои работодатели за дадения период какви по размер вноски в него са правили.

Полезно, нали? А сега нека да стане още по-полезно.

Как да се разбере дали настоящият фонд за допълнително пенсионно осигуряване го бива или не.

Това става чрез следене на стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване на сайта на Комисията за финансов надзор. За удобство, веднага предоставям линк: http://www4.fsc.bg/units.asp

В интернет може да се намери информация за историята и стабилността на фондовете във времето.

Сега вече би трябвало да започне да се нарежда информацията има или не необходимост от това да се проучват възможностите за смяна на пенсионен фонд.

Смяна на настоящия фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Дискусията по този въпрос на ниво не само медии, но и на ниво институции, се води отдавна. Някои частни пенсионни фондове станаха обект на скандали и това намали доверието в тях. Отделно и самата смяна на пенсионен фонд е съпътствана от честа промяна в българското законодателство.

До колкото ми е известно водят се и съдебни дела.

А и със сигурност ще се случват по разни причини и за в бъдеще промени в КСО, също и в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмена на информация, които са сред законовите актове, регулиращи този процес. Затова е необходимо преди да се предприема каквото и да било, да се проучи внимателно освен всичко останало, също и  какво е настоящото законово положение.

Автор: Людмила Боянова (икономист и психолог)

Сподели това в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.