Последни публикации

Страници: 1 2 3 [4]
31
НОВ БИЗНЕС / Бизнес план
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 15:39:54, петък »
За да се стартира успешно един нов собствен бизнес, е желателно преди това да се разработи бизнес план, за да се доразвие идеята за бизнеса, да се провери дали отговаря на поне основните изисквания, за да потръгнат нещата и не на последно място- да се изчисли какви ще са приходите и разходите. Бизнес планът няма как да предложи гаранция за успех, но може да спести допускането на цяла поредица от грешки, типични за стартиране на бизнес от хора, които нямат опит в това начинание. Включително може да спаси от правенето на ненужни разходи.

Структурата на бизнес плана, която ще разгледам по-долу, е подходяща за фирма, но с леки адаптации може да се ползва и от желаещи да упражняват свободна професия.

Бизнес планът започва със стандартните неща, които ще се попълнят в документите за регистрация на фирмата пред държавата:

Име на фирмата - за да е сигурно, че то вече не е заето от друга фирма, може да се направи проверка в Търговския регистър. Това става бързо и безплатно в сайта на Търговския регистър.

Изписване на името на чужд език.

Седалище и адрес на управление на фирмата.

Описание на дейността на фирмата. Това е дейността, която ще се заяви пред държавата при регистрацията на фирмата. Нека описанието да е стегнато, кратко, да предвижда възможност за бъдещо развитие на дейността на фирмата от типа- фирмата ще се занимава също и с всяка друга разрешена от закона дейност, а ако се изисква разрешителен режим, това ще е след придобиване на съответното разрешение. Видовете дейности, които се извършват от фирмите, държавата е регламентирала в НКИД - Национална класификация на видовете дейности. Можете да се запознаете с нея на сайта на НСИ. (следете за възможни промени) Изборът на основна дейност на фирмата по НКИД след това ще залегне в осчетоводяването на фирмата, така че не е без значение какво ще се пише в тази част на бизнес плана и в документите за регистрация на фирмата.

Анализ на пазара, на който ще оперира фирмата. Независимо дали ще става дума за продажба на стоки или за оказване на услуги, за да се провери дали новостартиращият бизнес ще има своя шанс да се закрепи, преди още да е стартирал, е необходимо да се направи анализ на пазара.

- Анализ на конкуренцията. Колко са конкурентите, кои са те, как те правят своя бизнес. Какви ще са разликите между новостартиращия бизнес и конкурентите и защо клиентът да иде при новостартиралия, а не при конкурентите му.

 Когато се прави анализ на конкурентите, винаги трябва да се търсят и грешките на конкурентите, за да може отстранявайки ги в собствения бизнес, да се печелят клиенти.

Грешките могат да бъдат от най-различно естество- лош подбор на персонал, неудачен избор на магазин или офис като локация (някоя забутана улица определено е лош избор за локация, тъй като затруднява достъпа на клиента до предоставяните стоки или услуги), лошо качество в нещо и други,

- Анализ на финансовото състояние на конкурентите
- извършва се на око. Когато се стартира, а особено, ако разполагаемият бюджет е малък, не е чак толкова важна лъскавината на бизнеса, но все пак трябва да се има едно на ум. Районът, на който ще се локализира дейността на фирмата, следва да се огледа внимателно на какво ниво е. Има предостатъчно примери за лъскаво направени бизнеси, които на третия месец фалират. Но ако конкурентите са от години в дадената сфера на дейност и имат лъскави офиси и магазини, които очевидно ще продължи да ги има още дълго, а новостартиращият бизнес цели да се развива в тяхно съседство, то не е зле да се помисли с какво лице се представя, за да не стои в очите на клиентите като "дупката", в която не биха влезнали под подозрение, че няма да отговори на критериите им за качество.

Описание на стратегия за успешен бизнес.

- Локация на бизнеса (офис, магазин и др.).


Примерно, ако ще се отваря мъничък магазин за хранителни стоки, а около него има 2 големи вериги хранителни магазина и още 6 малки магазина за същото в района, то значи изборът на местоположение на магазина е изцяло погрешен и просто няма да има достатъчно клиенти.

Другото, което е важно е, когато се прави избор за наемане на помещение, то да е на комуникативно и оживено място. Това ще осигурява клиенти. Ако мястото не е комуникативно и оживено, то няма да има и клиенти. А ако няма клиенти... Няма и приходи в пари. Ако няма приходи в пари- фалит, защото липсата на приходи няма да освободи бизнеса от присъщите му разходи (за наем, за осигуровки, за куп още други неща, които по-натам в Стъпка 3 ще разгледам по-подробно). Ако приходите липсват или са недостатъчни, за да покриват разходите, това е лош знак за престоящия край, обикновено съпроводен със загуби в определен размер, който може и да е доста неприятен.  Ето защо при стартиране всичко, което се прави, още от самото начало следва да е ориентирано изцяло към клиента, защото всеки един бизнес се крепи от приходите си, а те идват от клиентите.

Тук е важно да не се прави грешката да се избере забутано място с идеята да се печелят клиенти от фирмен сайт, дори сайтът да е за онлайн пазаруване. Особено, ако сайтът е със завъртяно име, съдържащо в излишък точки и тирета. Дори сайтът да е перфектно направен, на гугъл е необходимо доста време, за да го позиционира добре на страниците си. Неутвърдени сайтове не се позиционират на подходящи позиции в търсачката. Сайтът няма да носи клиенти.

Не препоръчвам и употребата на сайтове-каталози на фирми, които публикуват срещу заплащане реклама на фирми. Скромните ми наблюдения показват крайна неефективност на такъв подход, без значение обещаваните брой показвания и позициониране в гугъл. Впрочем, нека се има едно на ум, че броят показвания на дадена страница е лесен за манипулиране, а ако каталожният сайт, а не конкретната фирма излиза на предни страници в гугъл, то рекламата се обезсмисля.

- Избор на стоки и/или услуги. Какво наистина се търси от клиентите? Кои са съпътстващите стоки и услуги, които също могат да носят приход? Коя е спецификата на търсенето и предлагането? Може да се направи един SWOT анализ- кои са силните и кои са слабите страни в случая, какви са тенденциите, какви са възможностите, също така и кои са заплахите.

- Подредба на офиса/магазина. Освен да е красиво и функционално подредено, трябва да е помислено и за превенция срещу крадци. Не е добра идея да се чака челен сблъсък с крадци, които обират, докато питат за тази или онази стока или за тази или онази услуга, за да се обмисли подредбата на офиса или магазина да е такава, че крадците да са максимално затруднени в намеренията си. Особено ако става дума за малък магазин- ако рафтовете със стока са достъпни, то тази стока скоро ще си намери крадци, които да я крадат. Триковете им са разнообразни, но често пъти достатъчно е да накарат продавача да се обърне, за да им покаже или даде някоя стока и да откраднат нещо, докато погледът на продавача е отклонен. Може да се сложи и камера, но опитът показва, че в България камерите не спират крадците от това да крадат. Материалната база и подредбата следва да са добре обмислени.

- Дистрибуция на стоката, услугата.
Както вече споменах- офисът, магазинът, ателието и др,, ако са на комуникативно и оживено място, водят клиенти. Ако клиентите са добре обслужвани, могат самоинициативно да направят устна реклама на свои познати и това да доведе нови клиенти. Но може също така, ако е приложимо, да се направи реклама във вестници с подходяща насоченост. Фирменият сайт е също начин на реклама, но по-рано от една година не е адекватно да се очаква да върши добра работа в тази насока. Ако е приложимо спрямо вида бизнес, може да се раздават визитки, да се разлепи реклама по улиците.

- Ценова политика. Тя е на база сравнение с конкурентите. Ако предлаганото от новостартиралия бизнес е много по-скъпо, но на равно или недостатъчно качество от това на конкурентите, това би било лоша идея.

- Определяне на пазарна позиция. Това зависи от вложените финансови ресурси. В началото не е препоръчително, особено ако разполагаемите парични средства за старт са в малък размер, да се опитва съревнование с големи и утвърдени в сферата си бизнеси.

На този етап идеята за новостартиралия бизнес е вече доста по-изчистена и това ще позволи да се пресметнат евентуални приходи и разходи. Разискването им ще е заложено в следващия пост.

Автор: Людмила Боянова
32
НОВ БИЗНЕС / Реклама за стартиращия бизнес
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 15:33:58, петък »
Начинът да се намират нови и нови клиенти е добре известен на всички- това е рекламата. Но днес до такава степен се злоупотребява с нея, че ако не се внимава, вместо да се привлекат нови клиенти, може да стане точно обратното. Причината е, че хората са буквално заляти от реклама във всичките нейни форми.

Понеже рекламата буквално се натрапва, човек си изгражда защита срещу нея- избирателна слепота, правеща така, че да не може да каже какви реклами е видял залепени на улицата и по билбордовете, покрай които минава, а ако получи листовка в ръцете, ще я носи до първата срещната кофа за боклук, избирателна глухота, за да не реагира на рекламите по радиото като на информация, която си заслужава да помни, а на рекламите по телевизията- обикновено отива на пуш-пауза, за кафе, до хладилника или прави нещо друго, само не и да гледа с цялото си налично внимание и с интерес рекламния блок. В още по-лошия случай след принудителното гледане на реклама, вбесени сядат пред компютъра и обясняват възхитата си от човека, седящ на тоалетна чиния по средата на хола си и гледащ тъжно през прозореца и след това уважават по достойнство и всички останали реклами по реда им. Това означава, че още хора се присъединяват към отказа от употреба на рекламираното, просто защото им идва в повече мъчението с рекламата.

Това е крайният резултат от системната злоупотреба с рекламата. И докато по-големите фирми по принцип имат едни излишни пари, с които по навик продължават безсмислени рекламни кампании, то за стартиращия бизнес въпросът с бюджета и с търсенето на реална ефективност от рекламата съвсем не стои така.

Сигурно вече е ясно кое няма да свърши работа. Трябва да се избягват професионално събираните на едно място в някаква медия (дали вестник, дали радио, телевизия, големи сайтове, предлагащи да рекламират фирмени сайтове) купища и купища реклами. Ако това не се направи, резултатът от рекламата ще е крайно незадоволителен. В случая няма значение вие ли си пишете рекламата или ще платите на някой да я напише. Няма значение и колко е оригинална текстово и прочие. Тя ще бъде възприета като спам на фона на още купища и купища спам, а нейният автор - като поредният натрапник.

На новостартиращия бизнес му е необходимо да намери друг начин, за да достигне до клиентите си. Този друг начин минава през откриване на техните нужди и реклама, която не трябва да се натрапва, а да информира.

Всеки бизнес работи с клиенти и това къде се намира може да бъде използвано само по себе си за рекламна кампания. Добре позиционираният бизнес е винаги на оживено място. А витрините или стъклата трябва да се обърнат на статична негова реклама. Добре е да става въпрос за големи букви с информативен текст, които да се виждат от далече. Грешка, която съм срещала по улиците, са малките букви на рекламата върху витрината/стъклата, които може да бъдат прочетени чак като човек застане на 50 см от тях. Колкото по- от далече се виждат буквите, толкова по-добра е рекламата. Такъв тип реклама не се възприема като натрапване от хората и ако някой се интересува от новия бизнес, той ще бъде информиран дискретно къде да отиде.

Другото, което също е ориентирано към ненатрапчиво привличане на клиенти е фирменият сайт. Но това е бавно за реализация. Има особености- сайтът трябва да е професионално направен (има нови изисквания за изработка, на които в момента с много малко изключения безплатните платформи за сайтове  масово не отговарят), да има SEO, да се обновява редовно и периодично информацията в тях, да не се оставя без поддръжка и още много неща, които е добре да се коментират с компютърния специалист, който ще изработи фирмения сайт. Заемането на хубави позиции в гугъл ще отнеме няколко месеца, ако всички тези условия са изпълнени. 

Ако все пак бюджетът Ви е много ограничен, препоръчвам като безплатен вариант за фирмен блог да използвате blogger, като не забравяте да активирате https от менюто, тъй като това е едно от относително новите изисквания, редом с надписа за бисквитите. Поставяйте етикети в постовете си. Обновявайте редовно информацията. Регистрирайте блога си в търсачки и не се набутвайте да плащате за сайтове, които Ви предлагат да ви популяризират.

Акцентирайте на безплатните методи за популяризация на вашия стартиращ бизнес, като избягвате стандартните способи за реклама.

Автор: Людмила Боянова
33
СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА / Разлика между фирма и свободна професия (фрийлансер)
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 15:33:07, петък »
Повечето хора, които тепърва са решили да започнат свой собствен бизнес и никога преди това не са се занимавали с подобно нещо, нито пък имат опит, са изправени пред редица въпроси и неясноти.

Първият въпрос, с който обикновено се започва, е - каква по-точно ще е дейността на моя собствен бизнес? Почти едновременно с този въпрос изниква и другият- какви пари ще ми трябват и има ли вратичка, че да започна почти от нулата като парични вложения?

На пръв поглед звучат като лесни въпроси, но всъщност зад всеки от тях стои ангажираността към държавата за изпълнението на редица законови изисквания, което ще рече, че е нужна специфична информираност, преди да може коректно да се отговори.

Както е всеизвестно, преди започване на свой бизнес, трябва или да има регистрирана фирма, или да има регистрация като лице, упражняващо свободна професия (известно и като фрийлансер). И в двата случая идеята каква точно ще е дейността, ще се декларира пред държавата и не може да е неопределена или такава, която ще спъва за в бъдеще евентуални нови планове за дейност.

Необходима е преценка коя е по-удачната форма, под която ще се стартира бизнесът. Това е в зависимост от вида дейност. Примерно, ако човекът е преводач с английски език, който продава услугите си на лицензирани преводачески агенции, то регистрацията като лице, упражняващо свободна професия е достатъчно.

Най-кратко обяснено, ето какви са разликите между фирма и свободна професия.

Обикновено за старт чрез фирма- се регистрира или ЕООД (където собственикът на капитала е само един), или ООД (където има съдружници- двама или повече). Регистрацията на фирмата обхваща подготовката на цяла поредица от документи. Фирмата позволява по-голям обхват на извършвани дейности. Свързана е с повече ангажименти към държавата. Има повече плащания към държавата (какви- това е специфично и е нужно да се коментира със счетоводител). Заплащането за осчетоводяването към счетоводна къща или счетоводител е по-скъпо. Има изискване за касов апарат. По определен ред се издават фактури. Може да се наема персонал. Разходите за стартиране са по-големи.

Свободната професия е дейност, извършвана въз основа на документ за образование, който е обявен пред държавата по съответния ред при регистрацията като лице, упражняващо свободна професия. В горния пример- преводачът се регистрира на основание дипломата си за завършено висше образование с определен успех. Извършва се само една единствена дейност. Може да се наема персонал. Няма изискване за касов апарат. Може да се издават фактури. Ангажиментите и плащанията към държавата са по-малки. Разходите за осчетоводяване към счетоводна къща или счетоводител са по-малки. Разходите за стартиране са по-малки.

След като се установи дали ще се стартира като се регистрира фирма или свободна професия, следва да се дефинира каква ще е дейността, с която ще се отчете фирмата или упражняващият свободна професия пред държавата. Трябва да е ясно дефинирана в кратка и стегната форма, която ще се попълва в документите за пред държавата. За да се позволи на фирмата и по-широка дейност- може да се добави, че фирмата ще се занимава също и с всяка друга разрешена от закона дейност, а ако се изисква разрешителен режим, то след придобиване на съответното разрешение.

Преди да се е стигнало до регистрацията на фирмата или на свободната професия, трябва да се преценят още неща- да се доразвие идеята за бизнес и на тази база да се прецени какви пари ще трябват. Това зависи от дейността и от още много други фактори.

Автор: Людмила Боянова
34
НОВ БИЗНЕС / Източници на финансиране за стартъп
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 15:32:11, петък »
Наскоро се запознах с една история, която ме впечатли по един негативен начин с предложението, което стоеше зад нея. Накратко, посланието на историята е следното: никоя банка няма да даде пари за стартъп, защото няма с какво да бъдат обезпечени, обаче ако си предложите личното собствено жилище на банката срещу кредит и  така вие показвате на банката колко сте сериозни и тя, само защото се е убедила в сериозността, веднага ще даде кредит.

Това веднага оглави челната позиция на личната ми класация за най-недалновиден начин за стартъп.

Ако погледнете в статистика от НСИ колко са фирмите, просъществуващи за няколко години и ще схванете какво имам предвид- 80% от стартиралите бизнес след една година са отчетени като фалирали. А от работещите фирми 45% никога не успяват да генерират печалба, която да им стигне да си наемат персонал.

При тази черна статистика да се стартира бизнес без подготовка, без икономически познания, без реален поглед върху икономическата конюнктура, която продължава да е отвратителна вече над 20 години, а особено пък при заложено лично жилище за кредит- това е меко казано неразумно.

Когато се залага едно жилище, за да се вземе кредит, мисълта на банката не е колко са сериозни намеренията за бизнес, а колко би могло да бъде лесно да се вземе жилището на кандидат-бизнесмена, когато той фалира с една неуспешна идея. 80% шанс за фалит на кандидат-бизнесмена- банката сигурно ликува на предложението за жилището. При фалит никой няма да пита колко сериозен се е чувствал в бизнес-начинанието си нашият човек. Просто ще остане освен без бизнес, също така и на улицата. Приказки от типа на: "Ами той Пешо направи същото и успя" са предложение за игра на руска рулетка- достатъчно лошо, за да Ви провали живота за дълги години напред.

Не по-малко опасни са призивите как може да се спечели бързо голяма сума пари като се стартира с кръгла нула вложения. Който е в състояние да прави бизнес план и има икономически познания, веднага се сеща, че това не са законни и легални начини на доход и очевидно не са създадени, за да носят печалба за стартиращия.

Аз горещо препоръчвам, ако ще стартирате бизнес, всякак да страните от хора, които Ви свалят звезди от небето как всичко е песен и който не е опитал, едва ли не само той не е успял. Реалността е друга. И ако искате Вашата фирма да се класира в 20-те % на оцелелите след първата година, трябва да "счупите розовите очила" и да се готвите за всякакви спънки по пътя към оцеляването на бизнес-начинанието Ви.

Изхвърлете от полезрението си също така и всякакви бизнес-ангели с предложения да ви придобият "част" от бизнеса срещу финансиране на стартъп. Наскоро научих за поредния човек, загубил фирмата си от такива бизнес-"ангели".

Ако се чувствате късметлии, потърсете си безвъзмездно финансиране по някоя от линиите на държава, юридическо лице или фондация. Ако не се намерят надеждни кандидати да Ви подпомогнат без заден скрит интерес, не се притеснявайте- обикновено няма много желаещи такива и да ги намери човек е почти като да улучи шестица от тотото. Всички сме чували за късметлиите, които спечелили, но да се дореди до това явно не е за всеки.

Препоръките ми за финансиране за стартиращия бизнес са: да се изготви бизнес - план и винаги да се започва с минимума необходими средства, да не се хвърля на нещо скъпо и сложно като идея за реализация. Стремете се по възможност с лични средства да финансирате бизнеса си, нищо че това е отнемащо време.

Когато се изгражда стартиращият бизнес, винаги трябва да се мисли за възможността от фалит и загуба. Колкото повече неразумно се влагат пари в един стартиращ бизнес, толкова по-голяма е загубата, ако настъпи фалит. Мисълта за фалита може да я използвате като отрезвителна на всяка крачка от реализацията на фирмата Ви, докато бизнесът Ви не си стъпи на краката- колко пари сте готови да загубите, ако бизнес-начинанието Ви не успее?

Ако влагате средства разумно, планирате дейността на стартиращата фирма внимателно, отчитате икономическата конюнктура и не се доверявате на всеки срещнат, който Ви обяснява как всичко е много лесно, тогава шансовете Ви да успеете рязко ще се увеличат.

Автор: Людмила Боянова
35
НОВ БИЗНЕС / Най-чести грешки на бизнес стратегията при нова фирма
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 15:31:13, петък »
Две са големите икономически школи, които дават подходи в стратегическото управление на бизнеса: европейска и американска. Разликата между тях е, че в Европа се акцентира върху изграждането на модели, а в САЩ се залага на начина на мислене. В условията на родната икономическа конюнктура, за да се задържи и развива един току що стартирал бизнес, са необходими и двата подхода.

За стартиращия в България бизнес е важно от една страна да си изгради стабилен модел, по който да развие дейността на фирмата, съпътстван от бизнес-план и от стратегически анализ в писмен вид, а от друга страна е и необходимостта от изграждането на определен начин на мислене, който следва да е съпътстван с повишаване на икономическата култура, ако има такава необходимост.

От това произтичат следните най-често допускани грешки на бизнес стратегията при новата фирма:

1. Липсата на собствени познания и умения в сферата на икономиката или пък несигурността в тях, често карат управителя да се опитва да имитира ходовете на лидери от световно ниво или на конкуренти с лидерски позиции. Това води закономерно до неуспехи, защото никой не разкрива просто така как е достигнал до нивата, на които е, колкото и достъпна да изглежда схемата му отстрани. По-добре е управителят на новостартиращата фирма да се опита да се изгради собствен стил на база разширяване на собствените икономически познания, ако има нужда. Така със сигурност ще знае какво и защо прави.

2. Изразходване на огромно количество средства за реклами и промоции. В резултат на това не остават пари за някои други важни неща. Рекламата трябва да се прави разумно. Тук може да се прочете повече по въпроса за рекламата за стартиращия бизнес: КЛИК.

3. Прекалено разточителство на финансови средства. Примерно, за закупуване на възможно най-скъпото оборудване при липса на реална информация ще се продаде ли произведената продукция. Рискът се състои в това, че съществуват т.нар. слаби продукти, които поставят фирмата пред свършения факт да се е набутала със закупуването на едни скъпи машини, произвеждащи трудно или пък въобще непродаваеми стоки. Скъпите машини са хубаво нещо, но с тяхното закупуване трябва да се внимава.

4. Прекаляване със съкращаването на разходи. Тази е другата крайност. Не трябва прекомерно много да се разточителства, но и не е правилно всички разходи да се орежат до степен бизнеса да се окаже без необходимото, за да постигне какъвто и да било растеж.

5. Правене на агресивни опити да се задържи бизнеса в пазарната ниша. Тази грешка води до следноно: обикновено агресивното налагане на новия в нишата вбесява конкурентите, а те имат много по-добри позиции. Имат и контакти. Така разходите и проблемите за новия в бизнеса внезапно могат да станат много и управителят на новата фирма даже да не разбере от къде му е дошло. А без утвърдени позиции и лоялни клиенти от тук до фалита крачката е малка.

6. Избор за стартиране на бизнеса в замиращ отрасъл. Това е грешка по-голяма и от тази да се следва модела за правене на бизнес на принципа "ден година храни".

С това списъкът на възможните грешки не се изчерпва, но тези са най-често срещаните.

Автор: Людмила Боянова
36
СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА / Грешки, допускани преди стартиране на бизнеса
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 15:29:59, петък »
Някои от грешките, допускани най-често преди стартиране на бизнеса, са в състояние да подсигурят фалита му още преди да е започнало изобщо каквото и да било друго по начинанието. Други са в състояние да породят сериозни спънки на по-късен етап от вече стартирания бизнес. Става въпрос за онези неща, които могат да бъдат избегнати, като често единственото необходимо е, човек да е информиран за последствията, за да не ги допусне.

Ето кои са най-често допусканите грешки преди стартиране на бизнеса:

Грешка 1. Рибата е още в морето, но тиганът вече е сложен на огъня.

Често пъти появата на идеята за бизнес е съпроводена с огромен ентусиазъм. Умът рисува красиви картини и това може да подтикне към стремежът те да се осъществят бързо, спешно, едва ли не за вчера, което неминуемо води до необмислени постъпки. Накрая човек се проваля, често пъти дори не осъзнава защо се е провалил и си казва: "Лоша явно ми беше идеята, защото нищо не се получи!". Всъщност може да е била перфектната идея за бизнес, но се е провалила единствено заради необмислената експресна реализация.

Грешка 2. Отказ от Бизнес план.

Започването на бизнес без управленски и икономически познания и опит и без бизнес план е продължение на грешка 1. Много хора се отказват от писане на бизнес план и след месец-два-три фалират.

Бизнес планът е онова нещо, което не само ще спомогне да се структурира и доразвие идеята, но той е онзи вълшебен икономически инструмент, който може да посочи:

- Дали идеята има от самото начало потенциала да носи чистата печалба, която да удовлетворява и какъв ще е възможният размер на въпросната печалба.  В тази връзка честа грешка на новостартиращите своя бизнес, които са без икономически познания и опит е, че те се бъркат, че чистата печалба това е: "Купувам продукт за цена "Х" и го продавам за цена "У" и разликата ми е чиста печалба" или "Оказвам услуга за цена "Х" и прибирам парите в джоба като чиста печаба". Само че подобно изчисление е грешно. Чистата печалба се получава като от приходите се извадят всички разходи, а те може да са над 20 отделни (не са само разходи за наем, ток, телефон, прочие, има и разходи към държавата, ако има персонал- и тези разходи и т.н., които ще разгледам по-подробно в статиите, посветени на изготвянето на бизнес план и наемането на персонал). Не е добра идея да се смятат приходи, разходи и чиста печалба  на хвърчащи листчета и/или на ум без значение колко успокоително лесно изглежда изчислението. Без добре направен бизнес план, новакът бизнесмен лесно може да се окаже в края на месеца затънал в една камара разходи, срещу които няма застанали достатъчно приходи, т.е. да излезе на загуба, тласкаща към фалит.

- Как да се извърши структуриране на дейността на фирмата. Някои погрешно подценяват необходимостта да развият подробно идеята за своя бизнес. Нека илюстрирам проблема с един пример. Човекът си мисли, че всичко му е ясно. Регистрира фирма- което е разход. Наема офис, магазин, ателие или друго- отново разход. Наема и персонал- разход. Плаща на счетоводител/счетоводна къща- разход. Почват да му текат осигуровки и данъци- разход. И аха вече се е засилил да почне и дейност и се оказва, че за да се случи това, му трябват куп лицензи и разрешителни, за чието съществуване не е и сънувал.  На всичкото отгоре напомням мудността в сферата на лицензи и разрешителни - как не се вадят за един ден. И междувременно примерно идва проверка от Инспекция по труда (по сигнал, спретнат примерно от съседа-конкурент или пък от недоволен служител), при което бизнесменът тепърва учи примерно също така и какво е това Служба по трудова медицина и с какво се яде, как да си осигури за вчера и документите от въпросната и прочието, евентуално да се спаси от глоби (но не сигурно). Дърпаме чертата- разходите вече са започнали да текат и няма да спрат да се трупат. Приходи- ами няма, защото практически не може да се стартира бизнесът. Или още по-лош вариант- бизнесът е стартирал незаконно, което пък може да доведе до доста солени глоби след себе си. Всичко това обаче можеше да се избегне- трябва само да се включи като перо в бизнес плана и да се направят съответните проучвания.

- какви ще са необходимите разходи за старт и как тези разходи може да се оптимизират, така че да не се навлиза в преразход.

- Какви да бъдат стоките и/или услугите- да се направи SWOT анализ, така че като се стартира и да има подсигурени оптималните условия да има клиенти. Примерно, бизнесменът може да не е и подозирал, че има конкуренти на два метра от него, които са нива над него и може да не успее да си докара никаква клиентела. А бизнес планът ще го подсети да внимава къде наема офис, магазин, ателие, друго, защото преди това ще е подтикнат да си проучи и пазара, и конкурентите.

- Как да се привлекат клиенти. Клиентът е този, който осигурява приход на фирмата. Без достатъчен приход- няма печалба. Няма ли печалба, няма и бизнес. Бизнес планът може да свърши добра работа и по тази доста важна част за всеки един бизнес.

И още много други грешки може да се избегнат чрез писането на бизнес план. Самото му писане е един безопасен начин да се натрупва управленски и икономически опит.

Грешка 3. Надценяване на успеха на бизнеса.

Състои се в очакването на бързи и големи приходи. Може и да се случи, ако има предварително подсигурени клиенти и сделки. Но обикновено ситуацията не е точно такава. Поради това икономистите препоръчват за новостартирал бизнес да има заделени пари за покриване на абсолютно всички разходи минимум за 6 месеца напред с цел минимизиране на опастността от фалит.

Грешка 4. Отказ от учене на икономически правила.

Заемайки се с бизнес, бизнесменът става част от икономиката. Да не се познават икономическите правила и да се върти бизнес, то е като човек да е скочил на дълбокото във водата, но да очаква, че хем няма да плува, хем няма да потъне, пък и акулите няма да го изядат, ако си затвори очите и се прави, че ги няма. Често срещана и доста грешна е представата, че управителят на фирма, това е лице, което седи на един удобен диван и не върши нищо, а клиентите го замерят през целия ден с пачки с пари. Уви, реалността е съвсем друга. Добре е ученето на икономически правила да започне още преди стартирането на бизнеса, за да няма после неприятни изненади. Не всичко се получава от първия път и се научава от първия път, но винаги е по-добре да се знае предварително какво се прави, отколкото да се действа на сляпо.

Грешка 5. Не се търси помощ и няма никакво вслушване в опита на можещите.

Ако нещо не се знае, не е ясно или има проблем, то съвсем не винаги е необходимо човек сам да преоткрива топлата вода. Особено в началото е желателно да се ползват консултации от хора, които знаят за какво става въпрос.

Автор: Людмила Боянова
37
НОВ БИЗНЕС / Популярни бизнес-идеи за старт, които подвеждат
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 14:24:25, петък »
В интернет е пълно с готови предложения за старт в бизнеса. Това, на което искам да обърна внимание е, че сред тези предложения има доста необмислени и такива, които не указват всички необходими особености. Има и предложения за бизнес, очевидно писани от хора, които идея си нямат какво точно предлагат.

Ето някои от по-често срещаните готови идеи за стартиране на бизнес, които обаче са представени или с непълна информация, или по подвеждащ начин, или са писани от хора, които нямат икономически познания и съответно предизвикват усмивка с формулировката си:

1. Писане на материали за сайтове срещу заплащане. Работа от вкъщи на принципа на вдъхновението. Често се представя като работа, за която се искат 0 лева за начало и нищо повече. Звучи добре, но това е подвеждащо представяне на идеята за такъв вид бизнес. Самите автори на тази идея споделят, че в България това не е доходоносно занятие, а би имало смисъл, ако се пише за чуждестранни сайтове. Те обаче няма да искат материали на български език, а на перфектен английски. Със сигурност ще искат и сключен договор с автора, който да регламентира извършваните плащания. Може би ще поискат и диплома за завършена журналистика. За да се сключи валиден договор, ще е необходимо или човекът да се регистрира като упражняващ свободна професия (по-известно като фрийланс), или като собственик на фирма. И двата варианта (фрийлансер; собственик фирма) са свързани с разходи- за осигуровки, за счетоводство и т.н. Ако отговаряте на условията, може да се опитате да преговаряте с чуждестранни сайтове за това дали биха желали да пишете материали за тях срещу заплащане. Можете да опитате същото и спрямо български сайтове, много журналисти така се препитават и ако сте такъв начинаещ, това е подходящо за вас. Подгответе си начален капитал.

2. Фрийлансер.  Това също беше представено като идея за 0 лв начален капитал. Фрийлансер- в българското законодателство си има име на български и то е упражняващ свободна професия. Това изисква регистрация пред държавата. Така се придобива право да се упражнява свободна професия, т.е. не може всяко лице произволно да се самотитулува "фрийлансер" и да се впуска да върши нещо срещу заплащане. С регистрацията като фрийлансер пред държавата се придобива и право да се издават фактури, сключват договори и други. Има я и необходимостта от счетоводство, подаване на данни към НАП и т.н., което е разход. Плащането на осигуровки също е задължително. И данъци се плащат. И т.н. съобразно каква е свободната професия. Няма как в случая да се почне законно с 0 лв. начален капитал- даже самата регистрация като свободна професия има такси. За регистрацията е необходима диплома или друг легален документ, удостоверяваща, че онзи, който се регистрира има уменията да върши онова, за което се регистрира. Примерно един психолог може да  е упражняващ свободна професия. Упражняващият свободна професия може да е и програмист. Може да е техник, шивач, автомонтьор, преводач и други. Може да е всичко, за което се притежава валиден от гл.т. на държавните ни органи удостоверяващ уменията документ. Всеки с нужното за старт като фрийлансер може да работи като такъв (не е задължително да е по цялото земно кълбо). Но се иска начален капитал и още някои други работи. И не всеки сайт за фрийлансери може да свърши работа за намиране на поръчки.

3. Онлайн обучение. Това е представено като бизнес-идея за 0 лв., но всъщност е за много повече. Според зависи- може и до няколко хиляди лева да скочи нужния начален капитал. Принципно идеята не е лоша. Иска се налична фирма (ако обученията ще са повече) или упражняване на свободна професия (по-ограничено). Ако обучението ще е различно от езиково, има една институция- НАПОО, която трябва да се посети, да се платят едни пари за лицензиране, за да се придобие право да се водят обученията. Не е толкова просто, колкото може да срещнете да се представя. Ако това е, което искате да правите, проучете задълбочено какви са законовите изисквания.

4. Електронен магазин. Чудесна идея. Иска регистрирана фирма. Има ежемесечни разходи около фирмата от счетоводно и ТРЗ естество. Задължително, за да успее магазинът, освен за стоките, трябва да се помисли за изработка на електронния магазин от програмист, SEO и прочието без които е-магазинът никога няма да се позиционира добре в гугъл и други търсачки, което ще обрече бизнеса на липсваща печалба. Трябва да се познават законните начини да се продава онлайн. Идеята не е толкова лесно реализируема, колкото изглежда на пръв прочит. Но има варианти за успех. Който е заинтересован, може да ги проучи като се консултира с нужните специалисти (счетоводители, IT и други).

5. Уеб дизайнер. Това беше представено като идея, искаща начален капитал от 2000 лв. Срещнах няколко аналогични за сферата на завършилите информатика, които бяха пак така определени като бизнес-идеи, изискващи такъв голям начален бюджет. В случая една регистрация като фрийлансер или фирма е в много пъти по-евтина и такъв огромен начален капитал не е необходим. Искат се също и квалифицираните познания, удостоверени с признат от държавата документ. Необходим е и хубав компютър, какъвто такъв тип хора по принцип си имат. Работата не е за всеки. А иначе да- това е не лоша идея за старт на собствен бизнес.

В заключение бих искала да посъветвам търсещите старт на собствен бизнес чрез използването на готови идеи следното. Пазете се от предложения за бизнес-идеи, съставяни от хора, които не са икономически грамотни. Глобите ще ги плащате вие, а не онзи, който Ви обяснява как с 0 лв можете да започнете бизнес по законен начин. Затова е добре бизнес-идеите за старт да се подбират внимателно, а да не се впуска човек веднага на готови бляскави на пръв поглед предложения. Винаги се консултирайте със счетоводител и с адвокат преди да стартирате, за да се застраховате от направата на грешки, които може да доведат до глоби.

Автор: Людмила Боянова
38
НОВ БИЗНЕС / Идеи за стартирането на малък бизнес
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 14:22:42, петък »
Много хора имат желание да започнат бизнес, но нямат идея. Има два начина човек да се сдобие с идея за бизнес.

Мързеливият начин- това е чуждата идея за бизнес. В интернет- и нямам предвид само сайтове на български- прелива от чужди идеи за бизнес. Някои от тези идеи вървят с подробни бизнес планове. Не го препоръчвам. Идеята е сърцето на един бизнес. Без идея- няма бизнес.

Измисли си сам - е вторият начин. Той е за предпочитане. При това съвсем не е необходимо идеята за бизнес да включва предварителната подготовка на огромна сума пари. Ето няколко свежи идеи за бизнес от нулата, които са донесли на измислилите ги приходи в милиони.

1. Байрон Риз през 2001 г. измислил брилянтна идея да регистрира електронна поща на Санта Клаус и да отговаря на писмата на децата срещу скромната сума от 10 $. Това го направило милионер.

2. Не по-малко елегантна идея e реализирана от фирма PickyDomains през 2007г. - всичко, което се прави е, да се измислят оригинални и лесно запомнящи се домейн имена. Приходите са шест-цифрена сума.

3. През 1986г. Дейвид Маркс, работник на голф игрище, забелязал как едни гъски- към около 600 на брой- постоянно се пречкат. И му хрумнала следната идея - срещу заплащане да прати кучето си да разреши този проблем, като ги разпъди. В последствие доразвил идеята си- има фирма  Geese Police- с над 30 кучета и доход от 2 милиона годишно.

4. Скот Стилинджър пък през 1987г. измисля за детето си топка от завързани заедно гумени ленти. Основава OddzOn Products Inc и започва да я продава. Печели милиони от това.

5. През 1997г. пък Джейсън Уелс измисля топки за антена. Това го превръща в мултимилионер.

Разбира се, не е необходимо идеята за бизнес да е чак толкова необикновена, достатъчно е да е собствена. Лесен начин за достигане до идея за най-подходящия бизнес, с който да се започне, е намирането на отговор на въпроса- "какво мога да правя наистина добре, което да интересува другите и те биха ми платили?"

Автор: Людмила Боянова
39
СВОБОДНА ЗОНА / Представяне
« Последна публикация от Boyanova - 18 август 2017 13:35:06, петък »
Това е темата за представяне. Нека да се запознаем.

Аз съм Людмила Боянова. Притежавам магистърска степен по икономика и магистърска степен по психология. Професионално с икономика и бизнес се занимавам от 2003 г., а с психология- от 2009г.

Интересите и познанията ми са насочени в редица области като например: предприемачество, бизнес стратегии, стратегическо управление на човешките ресурси, информационни системи в управлението на човешките ресурси, контрол на труда, трудова мотивация, организационна култура, организационна психология и още много други.

Форумът е ориентиран към хора, които се интересуват от бизнес и се занимават или искат да се занимават с малък и среден бизнес. Стремя се да развивам https://business-pulse.top, да го направя по-добър, по-информативен.

Ако има неща от света на бизнеса, които Ви вълнуват и за които искате да има дискусия на страниците на форума, то пишете и ще дискутираме.
Страници: 1 2 3 [4]