Казвам се Мария Коева и съм психолог. Завършила съм магистърска степен Психология на управлението. Професионалната ми компетентност е свързана в областта на: подбор, оценка и обучение на персонал; мениджмънт на организационното развитие; психично благополучие в организацията; мотивация и професионално поведение; конфликти и преговаряне; лидерство; реклама и презентация.

Към настоящия момент работя по специалността си в общинска структура. Професионален опит съм натрупала като доброволец към проект, насочен в подкрепа на жени, които са жертви на насилие, участник в онлайн списание за психология, водила съм рубрика в списание за тийнейджъри. Участвала съм в ТВ предавания, консултирала съм във форум онлайн.

Тук съм, за да ви помогна. Всеки човек преминава през тежки периоди, в които трябва да вземе важно решение. Често той изпитва необходимост да поговори с някой, който ще му даде правилни насоки в зависимост от проблема, за да продължи напред. Понякога всеки има своите тайни, които не би могъл да сподели пред близки приятели или семейството си. Психологът оказва професионална помощ с гарантирана конфиденциалност.

Понякога е достатъчна една консултация, но се случва и да са необходими повече консултации, за да се постигне желаният резултат. В забързаното ежедневие и липсата на време невинаги може да успеете да осъществите консултация с психолог в реално време и пространство. Онлайн консултациите са удобни поради няколко причини – спестявате време; споделяте в обстановка, която ви е позната, а не в кабинета на психолога; получавате същото качество на работа, каквото бихте получили чрез директен контакт с психолог.

Вие решавате дали консултацията ще се провежда по e-mail или Skype. Това, което трябва само да направите, е да ми пишете на: mariyakoeva7@gmail.com, като в писмото си опишете Вашия проблем и какво очаквате да се промени в настоящата ситуация. Важно е да отбележа, че ако Вашето запитване не отговаря на професионалната ми компетентност, ще Ви насоча към подходящ специалист.

Нека намерим заедно пътят към промяната!